Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

Opłaty

OPŁATY: Od 01.10.2020r. zmiana kont bankowych
 
OPŁATA STAŁA:
realizacja podstawy programowej w godz. 8.30-13.30 - godziny bezpłatne,
każda dodatkowa godzina  - 1,30 zł.
 
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:
3 posiłki-11zł
 
Bezpłatne zajęcia z j.angielskiego,  rytmiki, logopedii,zajęcia z pedagogiem specjalnym.
 
OPŁATY Za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu za godziny w kwocie wyliczonej przez sekretarkę
oraz za wyżywienie prosimy wpłacać na konto nr konta 72 1090 2590 0000 0001 4691 5580 Santander