Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

Oferta edukacyjna

 
   Nasza oferta...
 
 
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie jest czynne w godzinach 6.30– 16.30
Podstawa programowa realizowana jest bezpłatnie  w godzinach 8.30- 13.30.
Zajęcia nadobowiązkowe utrwalające zdobyte wiadomości realizowane są w godzinach 13.00 - 16.00. Dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu, oprócz bezpłatnej podstawy programowej, kosztuje tylko 1,30 zł. W trosce o wszechstronny rozwój dziecka warto pozostawić go dłużej w przedszkolu. Wszystkie zajęcia są bardzo atrakcyjne, rozwijają kreatywność, pamięć, zdolności oraz wspomagają rozwój społeczny dzieci. Dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu pomoże nauczycielom na lepsze poznanie każdego wychowanka a Wam rodzicom pozostanie czas na załatwienie swoich codziennych spraw.
W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:
  • język angielski
  • rytmika
  • logopedia
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym
  • terapia zajęciowa
  • spotkania z teatrem 
  • koncerty muzyczne
 
W ramach godzin nadobowiązkowych w naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia:
• artystyczne
• badawcze
• teatralne
• ekologiczne
• muzyczne
• sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
• zabawy i spacery na świeżym powietrzu
• spotkania ze sztuką: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne , spotkania z ciekawymi ludźmi
• bajkoterapia.