Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

Dokumenty

 

* Statut Samorządowego Przedszkola w Sulejowie

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/statut-samorzadowego-przedszkola.docx

* Uchwała nr1

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/uchwala-nr-1.docx

*  Ramowy rozkład dnia

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/ramowy-rozklad-dnia.doc

* Regulamin Samorządowego Przedszkola w Sulejowie

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/regulamin-samorzadowego-przedszkola-w-sulejowie.docx

*  Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka  z przedszkola

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/upowaznienie-jednorazowe.docx

*  Zarządzenie nr 6 PSUL/2020   Dyrektora Samorządowego  Przedszkola z dnia 6 maja 2020   w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/proceduryzalaczniki.doc

 

* REGULAMIN PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W SULEJOWIE  OD 1 WRZEŚNIA 2020

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/regulamin-pracy-przedzkola-od-1-wrzesnia-20201.doc

*oświadczenia

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/oswiadczenia1.docx