Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

Rekrutacja pracowników

Informacja na temat naboru pracowników na wolne stanowiska w Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie.

Dziękujemy za przesłanie dokumentów aplikacyjnych. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie obecnie nie prowadzi naboru pracowników. wpływające dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny itp.)

-w formie papierowej będą niszczone

-przesyłane drogą elektroniczną zostaną usunięte

-przyniesione osobiście nie będą przyjmowane

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie oferty pracy znajdują się na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Sulejowie w zakładce Rekrutacja pracowników.