Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

Standardy Ochrony

Osobą odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia w Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie: jest   Pani mgr Małgorzata Matuszczyk

Gabinet/pokój:  specjalistów, w tym pedagoga specjalnego znajduje się na I piętrze w holu górnym;

Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 830;  1030 – 1130; piątek: 800 – 830;

Kontakt telefoniczny: (44) 61 -62 – 097;

Poczta elektroniczna: przedszsul@op.pl;

 W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia małoletniego zawiadomienie o przemocy należy zostawić dowolnemu pracownikowi jednostki/Placówki;

 

Standardy Ochrony Małoletnich  Samorządowe Przedszkole w Sulejowie (wersja zupełna)

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/standardy-ochorny-ma-oletnichwersja-zupe-nawzlr-przedszkole3.docx

Standardy Ochrony Małoletnich Samorządowe Przedszkole w Sulejowie (wersja skrócona)

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/standardy-ochorny-malooletnichwersja-skrolconawzlr-przedszkole1.docx

ZARZĄDZENIE NR3/PSUL/2024 wz.Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sulejowie z dnia 15.02.2024 r

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewsulejowie/zarzadzenie-dyrektora-z-dnia-15022024.jpg

Pamiętaj!

  1. Zawsze, jeśli dzieje się dziecku krzywda, nie jest bezpieczne, powiedz o tym wychowawcy grupy, pedagogowi lub innemu pracownikowi przedszkola. Opowiedz o sytuacji oraz poinformuj o ewentualnych świadkach zdarzenia. Poproś o pomoc, reakcję i wsparcie.
  2. Podczas rozmowy pracownik przedszkola pozwoli Ci swobodnie mówić, może zadać dodatkowe pytania, aby uzyskać jak najwięcej informacji. Jeżeli nie pamiętasz kolejności wydarzeń, nie przejmuj się, ona nie jest najważniejsza.
  3. Po rozmowie pracownik placówki podejmie stosowne kroki, zgodne z zakresem swoich kompetencji, mające na celu ochronę dziecka. Podjęte zostaną odpowiednie działania m.in. wyjaśniające. Przedszkole może również prowadzić te działania we współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka.
  4. Jeżeli dziecko jest ofiarą przemocy w sieci Internet zbierz i zabezpiecz dowody dostępne
    w formie elektronicznej - przesyłane zdjęcia, zrzuty ekranów portali, w których opublikowano zdjęcia, posty, komentarze itp. Dowody odgrywają kluczowe znaczenie w identyfikacji sprawców.
  5. Dyrektor placówki zastosuje przewidziane prawem działania wobec sprawcy/sprawców przemocy oraz odpowiednie wsparcie dla dziecka.